Аглика Иванова

Адвокат нелоялна конкуренция и интелектуална собственост Европейски представител по марки и дизайн

Аглика Иванова

Аглика Иванова - адвокат.

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ
Професионалната кариера на адв. Аглика Иванова е специализирана изцяло в закрилата на права на интелектуална собственост – търговски марки, промишлен дизайн, патенти, полезни модели, авторско право, защита на конкуренцията и потребителите. Тя е български представител по индустриална собственост с права в областта на търговските марки, дизайни, патентни полезни модели, както и Европейски представител по търговски марки и промишлен дизайн.

Завършила е право в Университетът за национално и световно стопанство, който е единствен в страната със специализация и профилирано обучение и подготвен преподавателски екип по интелектуална собственост.

Специализирала е патентно право в Техническият университет в София.

Адв. Иванова е първият Европейски представител по марки и промишлен дизайн в България, завършила специализирано обучение пред EUIPO (Европейското ведомство по интелектуална собственост) в Аликанте, Испания, относно закрила на европейски марки и дизайн.
Има специализация по права на интелектуална и индустриална собственост в САЩ като участник в международна програма на US Department of State, като е имала възможност да се запознае с работата на отделите по интелктуална собственост на водещи американски компании.

Автор и съ-автор е на следните публикации:
Ivanova, А.& Ivanov, I; “Building and Enforcing Intellectual property in Bulgaria”; IP Value, WhiteHouse publication, 2006;

Ivanovа, А. , Intellectual property in Bulgaria; IP Overview 2006, IP Bulgaria publication, 2006;

Ivanova, A. , Successful implementation of administrative measures for protection of IP rights, IPBulgaria IP Overview 2007, IP Bulgaria publication, 2008;

Burrows,R.; Overdijk T.; Ivanova,A. Customs seizures: An understood weapon in your armory? FloraCultura; January 2010;

consultant of the first Bulgarian edition of the book  Intellectual Property – a Power Tool for economic growth with author Dr. Kamil Idris, former General Director of WIPO World Intellectual Property Organization);

Ivanova,A & Ivanov, I. Bulgaria’s opposition system – the devil’s in the detail, World Trademark Review, 2014;

Ivanova,A & Ivanov, I. Trade marks (opposition in Bulgaria and the OHIM); IP Bulgaria publishing house, 2015;

адв. Аглика Иванова е партньор в съдружие на представители по индустриална собственост IP Consulitng.

КАРИЕРА
Партньор в съдружие на представители по индустриална собственост IP Consulitng.

Изпълнителен секретар на Сдружение Асоциация на притежателите на марки в България.

Консултант на сайта за авторско право   www.copyrights.bg .

Консултант на националния портал за интелектуална собственост  www.ipbulgaria.bg .

ЕЗИЦИ
Английски, Руски, Немски