Емона Адамова

Юрист

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ
Емона Адамова е юрист, завършила е образованието си в Софийския университет „Свети Климент Охридски“, специалност Право.

В IPConsulting специализира в областта на търговското и корпоративно право. Обслужване на дружества и организации – в това число: Обявяване на актове  търговския регистър, Регистрация на фирма,  Прехвърляне на дружествени дялове, Изключване на съдружник, Освобождаване на управител,  Отговорност на управител по чл. 145 от ТЗ, Ликвидация на дружества, Изграждане на корпоративна структура, Регистрация на ЕООД, Регистриране на НПО и Фондации, Несъстоятелност, Свикване на общо събрание на съдружниците в ООД, Съдействие при определяне стойността на дружествения дял при прекратяване на членството на съдружник в ООД.

Като представител на екипа на IPConsulting взима участие в обучение в Европейското патентно ведомство, Мюнхен, Германия. Обучението е фокусирано към патентната информация и използването на ресурсите за проучване и търсене на ЕРО.

КАРИЕРА
Обучава се в правни кантори в София.
Емона Адамова се присъединява към екипа на IPConsulting през м. март 2018г.

ЕЗИЦИ
Английски, Български