Емона Адамова

Адвокатски сътрудник

Адвокатски сътрудник

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ
Емона Адамова е юрист, завършила е образованието си в Софийския университет “Свети Климент Охридски”, специалност Право.

В IPConsulting специализира в областта на интелектуалната и индустриалната собственост, като проследява процесите по регистрации на търговски марки, полезни модели и патенти, промишлени дазайни. Проследява процедурите и дейностите, свързани с нарушаването на права на интелектуална собственост пред компетентните органи и Агенция Митници.
Емона Адамова, специализира и в областта на търговското и корпоративно право. Обслужването на дружества и организации – от регистрацията им, до всяка промяна, свързана с дейността им, включително преобразуване, ликвидация и прекратяване.
Като представител на екипа на IPConsulting взима участие в обучение в Европейското патентно ведомство, Мюнхен, Германия. Обучението е фокусирано към патентната информация и използването на ресурсите за проучване и търсене на ЕРО.

КАРИЕРА
Обучава се в правни кантори в София.
Емона Адамова се присъединява към екипа на IPConsulting през м. март 2018г.
ЕЗИЦИ
Английски, Български