Георги Русев

Инженер

Георги Русев

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ
През 2008 година, привлякохме инж. Георги Русев като сътрудник на IPConsulting в офис Русе. Той е завършил Технически университет София. Има богат научно изследователски и приложен опит. Още като ръководител на научно изследователски екип започва да ползва патентна информация. инж. Георги Русев има 18 бр. научни публикации, от които 6 с международно участие. Бил е участник в множество международни научни конференции със собствени доклади – Берлин, Прага, Братислава, Моска, Дебърцен. Техническите области, в които работи са машиностроене, двигатели с вътрешно горене, селско стопанство, индустриална химия и биология, стандартизация. Разработва софтуерни решения, предоставя он-лайн услуги и патентни информационни проучвания. Работи по патентни описания. Превежда и редактира преводи на европейски патенти. Дългогодишния му практически опит съчетан с научната му работа и патентната информация е предпочитана при включването му в екипи по подготовка и разработване на FTO анализи. FTO – Freedom to operate. Свободата на работа (FTO) се отнася до това дали е търговски „безопасно“ за вас да правите или продавате продукта си в държавата, в която искате да го направите, без да нарушавате съществуващите права на трети страни. Офиса на IPConsulting в офис Русе е създаден 2005 и обслужва клиенти от Северна България и осъществява партньорство в Румъния и Молдова. Ние подкрепяме търговските интереси на българската индустрия към румънския пазар.

КАРИЕРА
Инж. Георги Русев е Машинен инженер, ТУ София;

Специализирал е Френски език в Институт за чужди езици, София

Конструктор в Научен институт по механизация на селското стопанство, ръководител на научно изследователски екип.

ЕЗИЦИ
Български, Руски, Френски