Инж. Иван Н. Иванов

Европейски и български представител по индустриална собственост

Инж. Иван Иванов

Иван Иванов - европейски и български патентен представител.

Управител на IPConsulting

Специализация

Европейски и Български патентен представител;

 • Европейски и Български представител по търговски марки и дизайн;
 • Независим Оценител на права на интелектуална собственост и други фактически отношение;
 • Машинен инженер, специалност „Топлинна и масообменна техника“ придобита в Технически Университет София;

Придобити квалификации

 • Представител по индустриална собственост ;
 • Оценител на интелектуална собственост;

Кариера

 • Работи в ГУСВ – оферти, договаряне, проектиране и международно строителство;
 • Участва в проекти за газоснабдяване и газоразпределение от национално значение (Заместник управетел на Акционерно дружество);
 • Участва в програма на ЕС за енергиийна ефективност в Черноморския регионален енергиен център (междуправителствена организация);
 • Организира и изгражда отдел Интелектуална собственост в Биовет Пещера АД;
 • Директор Интелектуална собственост на Балканфарма Холдинг АД;
 • Съосновател на Алианса за интелектуална собственост в областта на фармацията, химията и биологията;

Езици

Български, Руски, Английски


Иван Иванов е завършил Университета за Национално и Световно Стопанство – специалност „Икономика и управление на Интелектуална собственост“. Специализира „Енергийна ефективност“ в University of Strathclyde, Глазгоу, Шотландия.

Има опит в стройтелството, изграждането на инсталации, газопренасянето, енергийната ефективност, управлението на проекти и провеждането на обучителни програми; биотехнологиите, производството на лекарства, фармацията, ветеринарната медицина, корпоративното управлени на интелектуална собственост.

Като Директор Интелектуална собственост на Балканфарма Холдинг АД ( днес част от Актавис – Тева) и Председател на Алианса за интелектуална собственост в областта на фармацията, химията и биологията, Иван Иванов, активно участва в преговорния процес по присъединяване на България към ЕС.

Провежда множество срещи и конференции с водещи експерти в областта на интелектуалната собственост в Русия, Украйна, Беларус, Молдова, Румъния, Литва, Латвия, Естония, Полша, Унчария, Чехия, Турция, Грузия, Армения, Казахстан и др. Автор на книгите: „Особености при патентоването на лекарства“ „Новите сортове растения като интелектуална собственост“ „Патентни анализи“ „Търговски марки – опозиции“.

Основава IPConsulting през 2001 година.