Лидия Андреева

Адвокат

Лидия Андреева - IPConsulting

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ

Лидия Андреева е адвокат, завършила е образованието си в Софийски университет „Свети Климент Охридски“, специалност Право.

В IPConsulting активно осъществява процесуално представителство на клиенти на кантората в граждански и административни дела и процедури.

Адвокат Андреева специализира в граждански и административен процес, както и има специална квалификация в областта на обществените поръчки и здравния мениджмънт. Работи активно по правните аспекти на сделките за сливания и придобивания.

КАРИЕРА

Понастоящем практиката ѝ е съсредоточена върху защита на интересите на клиентите си през целия процес на възлагане на обществени поръчки, както и върху подпомагане и консултиране на компании при създаването и развитието на техния бизнес в Европа и България.

Адв. Андреева е партньор на IPConsulting от 2014-та година.