Надежда Драгомирова

Редактор

Надежда Драгомирова - IPConsulting

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ
Надежда Драгомирова е завършила със степен „бакалавър“ ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий” и има магистърска степен от УНСС. В своята практика в IP Consulting тя натрупва опит в областта на търговски марки, патенти и авторски права, включително подаване на заявки, опозиции и регистрация. Като сътрудник в IP Consulting Надежда Драгомирова е участвала в правоприлагащи процедури. Тя има богат опит и практика в областта на защитата на потребителите. Към момента работи както като специализиран преводач, така и като редактор на Националния портал за интелектуална собственост

КАРИЕРА
Надежда Драгомирова се присъединява към екипа на IPConsulting през 2006г.

Практика в САЩ.

 

 

ЕЗИЦИ
Български, Английски