Нова книга на издателство IPBulgaria „Търговски марки – Опозиции“

В навечерието на 24-ти май, деня на българската писменност и култура, издателство IPBulgaria представя новото си издание – книгата на адв. Аглика Иванова и Иван Иванов “Търговски марки – Опозиции”.

Книгата “Търговски марки – Опозиции” разглежда в дълбочина процедурите по опозиция при регистрация на търговски марки в България и Европейската общност (марки на Общността). Опозиционната процедура е съществена част от цялостната процедура по регистрация на търговска марка. Четири години след въвеждане на опозиционната система настоящата книга систематизира практиката и прави анализ на разликите в българската и европейската системи за регистрация.

Авторите са изтъкнати български представители по индустриална собственост с богат опит в регистрацията на търговски марки и участия в най-много европейски опозиции пред OHIM (Службата за хармонизация на вътрешния пазар – регистратор на марки на Общността), в това число процедури пред Европейския съд и голям опит в опозиционни процедури при регистрация на български марки. Интересни примери от професионалната практиката на авторите и работата им в консултантската фирма за интелектуална собственост IPConsulting (Ай Пи Консултинг ) ipconsulting.eu също са представени в книгата.

Издателство IPBulgaria, чрез новото си издание – книга “Търговски марки – Опозиции”, предоставя на своите редовни читатели едно надеждно помагало в работата им.

Книга “Търговски марки – Опозиции” – София, 2015, Издател – издателство IPBulgaria; автори Аглика Иванова, Иван Иванов.