Финалист за Европейска награда за изобретател е създал самопопълващ се бетон

Финалист за Европейска награда за изобретател е създал самопопълващ се бетонФиналист за Европейска награда за изобретател е създал самопопълващ се бетон. Бетонните конструкции винаги изглеждат солидни и надеждни, но всички те споделят един общ враг: натиска. С течение на времето, бетонът може да се пропука и да влоши качеството си. Изобретение на микробиолога от Delft University Хендрик Джонкърс предлага иновативен подход за създаване на по-стабилен бетон чрез добавяне към сместа на бактерия, произвеждаща варовик. Този самопопълващ се био бетон има за цел да осигури евтино и устойчиво решение, което значително подобрява продължителността на живота на сгради, мостове и пътища.

Мислейки относно това как костите в човешкото тяло се облекчават по естествен начин чрез минерализация от остеобластни клетки, на Джонкърс му идва идеята да създаде подобна техника за самовъзстановяване за най-широкоизползвания строителен материал.

Решението, на което се спира използва бактерия, произвеждаща варовик, който да запълва празнини в бетона. Надеждните, естествеено срещащи се бактерии, Bacillus pseudofirmus или Sporosarcina pasteurii, вече съществуват в силно алкални езера в близост до вулкани и сякаш са създадени точно за целта. Те са способни да останат в латентно състояние и се активизират само след появата на пукнатини и при влизане в контакт с вода.

Полза за обществото

Потенциалът на патентованата технология е впечатляващ. Тъй като около 70% от инфраструктурата на Европа е изградена отJonkersSide бетон, поддръжката и е особено скъпа задача. HealCON, ЕС FP-7 финансиран проект, оценява годишните разходи за поддръжка на мостове, тунели и подпорни стени в страните-членки на ЕС, на до 6.0 милиарда евро.

Напрежението и високата цена не са единствените проблеми пред бетона. Между 7 и 12% от годишните емисии на CO2 в света са свързани с производството на строителния материал.

Икономически ползи

Очаква се самопопълващият се бетон на финалиста за Европейска награда за изобретател да навлезе на пазара през 2015г. Основната пречка, която остава да се преодолее е цената на материала, която зависи от начина на прилагане. С настоящия метод, себестойността на изобретения материал е два пъти цената на редовното производството на бетон (€ 80/m3).

Голяма част от цената на изобретението е скъпия калциев лактат, хранително вещество за бактериите, но Джонкърс и екипът му работят по създаването на хранително вещество на основата на захарта, което би намалило стойността до ниво, по-близко до това на използвания досега бетон.

Източник: Европейско патентно ведомство