Доклад относно фалшиви стоки, разпространявани в ЕС

На 29 април бе публикуван първия задълбочен и подробен доклад на ситуацията с разпространението на фалшиви стоки на територията на ЕС, който е резултат на общия проект на европейските агенции Европол и Ведомство за европейски марки и дизайни OHIM, посредством Европейската обсерватория за нарушения на права на интелектуална собственост. Въпреки че по-голямата част на фалшивите продукти […]

The post Доклад относно фалшивите стоки, разпространявани в ЕС appeared first on IP Bulgaria.

фалщиви стокиНа 29 април бе публикуван първия задълбочен и подробен доклад на ситуацията с разпространението на фалшиви стоки на територията на ЕС, който е резултат на общия проект на европейските агенции Европол и Ведомство за европейски марки и дизайни OHIM, посредством Европейската обсерватория за нарушения на права на интелектуална собственост.

Въпреки че по-голямата част на фалшивите продукти в обращение в Европа са произведени извън ЕС, проучвания в подкрепа на доклада показват как производството в рамките на ЕС е във възход със случаи от Белгия, Чехия, Италия, Полша, Португалия, Испания и Обединеното кралство. Това мащабно местно производство на фалшиви стоки в ЕС става все по-печеливш бизнес за организирани престъпни групи и организации. Установено е, че фалшификаторите, които работят със значително по-нисък риск, имат връзки с други форми на престъпност като трафика на хора – най-вече с цел трудова експлоатация – както и с други престъпни групи от различни страни в Европа и извън нея.

Най-значимият фактор за разпространението на тези фалшиви стоки е интернет. Потребителите са привлечени от сайтовете за електронна търговия, което се дължи на техните цени, денонощния достъп и директната доставка. Някои сайтове са с такова високо качество, че успешно съперничат на тези на притежателите на права.

Докладът разглежда как китайските организирани престъпни групи, участващи в разпространението на фалшиви стоки разполагат с много мобилни, специализирани екипи. Съществува концентрация на китайски компании фалшификатори в няколко италиански провинции, като всички са свързани с текстилната и модната индустрии. В части от Мадрид и неговите предградия също има китайски организирани престъпни групи.

След Китай, Индия е следващият повод за притеснение поради влиянието си в Европа с фалшиви стоки (фармацевтични продукти); Турция с хранителни продукти; Индонезия за слабото си законодателство и проблемите с корупцията; и Филипините със своя нисък процент на правоприлагане.

Освен че предоставя информация за маршрути, входни точки, престъпен начин на действие и текущи дейности на правоприлагащите органи и частния сектор, докладът изследва и връзките между фалшифицирането и други сфери на престъпността. Освен това, докладът представя информация относно мащаба и обхвата на фалшифицирането на продукти в рамките на ЕС, практики и възможности за откриване, предотвратяване и намаляване на значимостта на фалшивите стоки.

Източник: Ведомство за марка и дизайн на Общността

The post Доклад относно фалшивите стоки, разпространявани в ЕС appeared first on IP Bulgaria.