База данни за права на интелектуална собственост – връзка между бизнес и правоприлагане

Идеята, стояща зад Базата данни за права на интелектуална собственост (Enforcement Database (EDB)) е много проста. Тя предоставя на бизнеса сигурен канал за обмен на информация с правоприлгащи органи – информация, която би могла да е жизнено важна при проследяването на фалшиви стоки. От самото си начало, EDB става все по-силна. Основата на инструмента е […]

права на интелектуална собственостИдеята, стояща зад Базата данни за права на интелектуална собственост (Enforcement Database (EDB)) е много проста. Тя предоставя на бизнеса сигурен канал за обмен на информация с правоприлгащи органи – информация, която би могла да е жизнено важна при проследяването на фалшиви стоки.

От самото си начало, EDB става все по-силна. Основата на инструмента е ясна – представители от бизнеса предоставят данни, които считат, че биха били полезни за правоприлагащите органи при идентифицирането на фалшиви стоки. В последствие информацията става достъпна за органите по правоприлгане от ЕС, и може да бъде използвана за разграничаване на фалшиви от оригинални продукти.

Участващите компании имат пълен контрол над съдържанието, което се качва в базата данни

Информацията в Базата данни за права на интелектуална собственост варира от логистични подробности, описание на продукти, до данни за контакт с централите на компаниите. Информацията винаги е сигурна. Всъщност, по-рано тази година, инструментът получи сертификат за сигурност Тип 2 от Service Organisation Controls (SOC), последващ строг независим одит.

Базата данни е лесна за използване, но фирмите могат да бъдат обучени от специални екипи на Ведомството за марки и дизайни на Общността OHIM, които пътуват до участващите компании, за да работят на място със служителите.

През април тази година бе въведена подобрена версия на инструмента, която съдържа връзка със защитената мрежа на митническите служители, поддържана от Генерална дирекция данъчно облагане и митнически съюз към Европейската комисия (DG TAXUD), CCN/CSI. Наличието на тази свързаност означава, че всички митнически служители от 28-те страни членки на Европейския съюз, вече имат достъп до EDB от работните си места.

Очаква се следващата година, EDB да се свърже и с Мрежата за полицейски операции на Европол.

Източник: OHIM