BIG PAD, описателна марка без отличителен характер

Експерти от Ведомството за европейски марки и дизайни са отказали да регистрират показания по-долу знак като търговска марка на Общността с мотива, че тя е описателна и лишена от отличителен характер. Заявителят възразява срещу това решение, но Апелативният борд на OHIM го потвърждава и случаят е отнесен до Общия съд на ЕС (ОС). В становището […]

описателна маркаЕксперти от Ведомството за европейски марки и дизайни са отказали да регистрират показания по-долу знак като търговска марка на Общността с мотива, че тя е описателна и лишена от отличителен характер. Заявителят възразява срещу това решение, но Апелативният борд на OHIM го потвърждава и случаят е отнесен до Общия съд на ЕС (ОС).

В становището си, ОС се съгласява с Апелативния борд, че съответните потребители включват обикновени клиенти и професионалисти (пар. 19). Значението на знака не е оспорено от заявителя: ‘големи табла или монитори с течнокристални дисплеи под формата на тъчпад (touch pads) и/или таблети’. Според Общия съд, това определение съответства на определението на стоките, за които е заявена търговската марка или на техните технически характеристики (пар. 21). Следователно, претенцията на заявителя, че знакът е сугестивен* не би могла да бъде уважена (пар. 22). Напротив, посоченият знак е описателна марка по смисъла на чл. 7(1) (c) (пар. 24). Тези констатации не могат да се оборят и от другите аргументи на заявителя, а имено, че израза ‘big pad’ не се използва в обичайния говор (пар. 26), че знакът е фигуративен (пар. 27), или че съществуват други предходни решения на OHIM (пар. 32) или на национални ведомства по интелектуална собственост (пар. 33).

Следователно, заключението на Общия съд на ЕС е, че подадената опозиция срещу регистрацията на процесната описателна марка следва да бъде отхвърлена като явно лишена от всякакво правно основание (пар. 37).

Източник: OHIM

* сугестивни знаци (марки) – приложени към определени стоки или услуги, изискват определено въображение и предположение, за да се стигне до заключение за характера на стоките и услугите.