Френският национален институт за интелектуална собственост вече е част от Хармонизираната база данни

Френският национален институт за интелектуална собственост (INPI) се присъедини към Хармонизираната база данни със стоки и услуги за класифициране на търговски марки, достъпна през инструмента TMclass. С интегрирането на INPI, всички национални и региoнални ведомства в рамките на Европейския съюз вече са част от инструмента. TMclass е най-голямата база данни за класификация на търговски марки в […]

The post Френският национален институт за интелектуална собственост вече е част от Хармонизираната база данни appeared first on IP Bulgaria.

Хармонизираната база данниФренският национален институт за интелектуална собственост (INPI) се присъедини към Хармонизираната база данни със стоки и услуги за класифициране на търговски марки, достъпна през инструмента TMclass. С интегрирането на INPI, всички национални и региoнални ведомства в рамките на Европейския съюз вече са част от инструмента. TMclass е най-голямата база данни за класификация на търговски марки в света. Тя предлага бързо и лесно класифициране на стоки и услуги и съдържа около 65,000 предварително потвърдени термина на 23 европейски езика, като всички термини са одобрени от всички европейски национални и регионални ведомства за интелектуална собственост и OHIM.

Базата данни носи ясни и практически ползи за потребителите във Франция и в целия ЕС. Тя спомага за по-добра предвидимост на решенията на европейските ведомства и опосредства улесняването на класификационния процес като предлага общ списък със стоки и услуги.

Откритата комуникация между Френския национален институт за интелектуална собственост и всички работещи в рамките на Европейската мрежа за търговски марки и дизайни е ключова част от тази последна интеграция.

Хармонизираната база данни, с най-новото си участващо ведомство INPI, е достъпна през Tmclass. Стоките и услугите в тази база данни са одобрени от всички европейски ведомства за интелектуална собственост и са преведени на всички работни езици на ведомствата от ЕС.

Източник: Ведомство за марка и дизайн на Общността

The post Френският национален институт за интелектуална собственост вече е част от Хармонизираната база данни appeared first on IP Bulgaria.