Насоки относно практиката в областта на търговските марки

Наръчника на Ведомството за марки и дизайни на Общността OHIM относно практиката в областта на търговските марки, вече е изцяло заменен от напълно преработен набор от Насоки. Насоките са в процес на редактиране от OHIM от 2013г насам, с ценния принос на национални и регионални ведомства от Европейския съюз, както и отделни потребители. От 1-ви август, […]

търговските маркиНаръчника на Ведомството за марки и дизайни на Общността OHIM относно практиката в областта на търговските марки, вече е изцяло заменен от напълно преработен набор от Насоки.

Насоките са в процес на редактиране от OHIM от 2013г насам, с ценния принос на национални и регионални ведомства от Европейския съюз, както и отделни потребители. От 1-ви август, Насоките са единствения източник на информация за практиката на OHIM (ВЕДОМСТВОТО ЗА ХАРМОНИЗАЦИЯ НА ВЪТРЕШНИЯ ПАЗАР) по отношение на търговските марки и дизайните. Насоките са всестранно актуализирани със съдебната практика на Съда на ЕС, практиката на апелативните бордове на OHIM и резултатите от Конвергентните програми.

Преразглеждането на насоките ще се увеличи последователността и предвидимостта за потребителите, и е съобразено с целите на Стратегическия план на Ведомството за европейски марки и дизайни. Насоките са достъпни за всички потребители – понастоящем на 5-те езика на OHIM, но скоро ще бъдат налични и на всички официални езици в ЕС.

Източник: OHIM