Такса на OHIM за допълнителен списък със стоки и услуги вече и за онлайн формулярите

Добавянето на стоки и услуги към заявлението за регистрация на европейска марка, независимо дали е чрез приложен файл или по факс, означава, че експертите от Ведомството за марки и дизайни на Общността OHIM ще обработват заявката ръчно. В резултат на това, по-ниската онлайн такса (900 EUR) не е приложима, а вместо нея се начислява съответната […]

The post Такса на OHIM за допълнителен списък със стоки и услуги вече и за онлайн формулярите appeared first on IP Bulgaria.

стоки и услугиДобавянето на стоки и услуги към заявлението за регистрация на европейска марка, независимо дали е чрез приложен файл или по факс, означава, че експертите от Ведомството за марки и дизайни на Общността OHIM ще обработват заявката ръчно. В резултат на това, по-ниската онлайн такса (900 EUR) не е приложима, а вместо нея се начислява съответната такса за заявяване по традиционния начин на хартия (1 050 EUR).

Потребителите, които включат в своята заявка за европейска търговска марка допълнителни стоки или услуги, ще получат писмено уведомление, с което се приканват да платят таксата за заявяване на хартиен носител (+EUR 150).

Докато тази такса не бъде платена, допълнителния списък няма да се счита за заявен. Това е от особено значение за тези заявители, които не са избрали или включили стоки и услуги в своето онлайн заявление, тъй като дата на заявяване на тяхната търговска марка може да се промени.

Ако плащането на таксата за заявяване на хартиен носител (+EUR 150) бъде извършено в рамките на един месец от подаване на заявлението, първоначалната дата на заявяване се запазва. Ако все пак, това плащане се направи на по-късна дата, но преди изтичане на двумесечния срок, посочен в уведомлението, датата на заявяване ще стане датата, на която таксата се плати изцяло.

Ведомството за европейски марки и дизайни препоръчва на своите потребители да попълват желаните от тях стоки и услуги в предназначените за това полета във формуляра. Ако това не бъде сторено, ще възникне необходимост от допълнителни разходи, както е недостатък, който ще забави обработването на заявлението за регистрация на европейската марка.

Източник: OHIM

The post Такса на OHIM за допълнителен списък със стоки и услуги вече и за онлайн формулярите appeared first on IP Bulgaria.