Патент – какво е необходимо да знаете

Патентните права на национално ниво в България се регламентират от  Закон за патентите и регистрация на полезни модели. Той разглежда изобретателите, техните права, регистрите, таксите, патентоспособността на изобретенията, правото на патентоване и обхватът му на закрила. Всички казуси, които могат да възникнат около един патент биват разрешавани именно чрез този закон. Колкото и да ви се струва обемна тази материя, тя е необходима, защото без патентите, конкурентоспособността би представлявала нещо съвсем различно.

Патентите се издават за определен срок

Това може би е едно от най-объркващите неща и повечето хора, създали изобретение, считат че полученият им патент ще е безсрочен. Истината е обаче, че патентите са нещо срочно и най-често срокът е 20 години. През този срок обаче, изобретателят (или лицето, което е получило патента) притежава изключителни права върху изобретението. Това на практика означава, че никой друг няма право да произвежда или внася патентованото изобретение. Също така не е възможно да се използва изобретение, защитено с патент на трето лице без придобиване на това право чрез лицениозонен договор, който става в писмена форма и се вписва в Патентно ведомство.

Напълно възможно е патент получателят да поиска да продаде патента. Това също е регулирано и се случва чрез договор за покупко-продажба, който се вписва в Патентно ведомство.

Може би най-изненадващото за всички, които тепърва се сблъскват с патентите и техните особености е фактът, че един патент не може да бъде подновен след изтичане на срокът му за регистриране, който е 20 години.

По същество патент се издава за технически изобретения, притежаващи изобретателска стъпка и имащи промишлена приложимост. Също така може да се регистрира само в една европейска държава и да предлага защита само там, но може и в няколко. В случай, че пък сте се насочили към международна регистрация на патент, то трябва да потърсите Световната организация за интелектуална собственост (СОИС) или да ни се доверите на нас, да го свършим вместо вас.

Трябва да отбележим, че заявка за издаване на патент се подава само на български език, когато това става на територията на България. В случай че някоя част от заявката, като например чертежите или описанието не са на български език, то те трябва да бъдат преведени и добавени в тримесечен срок.

Също много важен момент е проверката за наличие на квалифицирана информация. Счита се, че заявката за регистрация на патент може да се отнася към информация, която е класифицирана. Извършва се подробна проверка, дали не е такъв случаят, защото ако е такъв, то тогава преди да се регистрира патента, трябва да се определи нивото на класификация и възможността за регистрация.

Защо е добре да потърсите услугите на специалисти за регистрация на патент?

На първо място трябва да отбележим, че регистрацията е бавна процедура и отнема време. В случай обаче, че се допуснат грешки, то това време бива удължено двойно и тройно. За да се избегне този риск, най-добре е да се доверите на специалисти, които имат опит именно с подобни регистрации.

Да наемете специалист е мъдро решение и защото той притежава експертиза в областта на патентното право. Патентното право е сложно и подлежи на промени, а патентният представител е добре запознат с тънкостите. Специалистите имат знанията и опита да изготвят патентните заявки, така че максимално да увеличат защитата на вашето изобретение. По този начин ще се намалят и рисковете конкурентите ви да работят около вашето патентно право. Ще ви спестят скъпо струващи грешки и ще избегнете капаните, застрашаващи правата ви. Освен всичко друго, те имат и опит на международните пазари и патентоването на изобретения там.

Автор: Марта Косева