Изтока среща Запада 2015 – форум за патентна информация в Азия

23 – 24 април 2015 Изтока среща Запада 2015 – форум за патентна информация в Азия„Изтока среща Запада“ е годишния форум на Европейското патентно ведомство за патентна информация в Азия. Форумът служи като регулярна платформа за патентна информация на потребителите по целия свят, където свободно да обсъдят своите нужди от патентна информация в Азия.

По време на двудневното мероприятие, пленарни сесии и по-малки дискусионни кръгове ще разгледат различни теми, свързани с патентната информация. Участниците ще имат възможност да получат обща представа за най-новите разработки в сферата на азиатските патентни данни по време на различни сесии и търговски продуктови презентации. Освен това, ще има достатъчно възможности за неофициални контакти с експерти от Азия и Европа. В навечерието на форума ще може да се резервира участие в кратки обучителни семинари и въвеждащи сесии.

Предварителната програма на форума за патентна информация вече е публикувана, а регистрациите ще бъдат възможни до четвъртък, 26 март 2015г.

Източник: ЕПВ

IPConsulting® е специализирана в защита на правата на индустриална собственост, авторски и сродни права, както и защита срещу нарушения на интелектуалната собственост, защита на потребителите и защита от нелоялна конкуренция.

Експертите на агенцията имат богат опит в защитата срещу нелоялна конкуренция и представителство пред Комисията по Защита на конкуренцията.

Екипа работи с Агенция Митници по прилагането на мерки за граничен контрол.

Консултантската агенция работи активно и в областта на фармацевтичното законодателство.


Патентна информация. Правната закрила на патентоспособното изобретение в България се предоставя с патент след експертиза от Патентно Ведомство. Патентът удостоверява изключителното право на притежателя върху изобретението. Патентът действа по отношение на трети лица от публикацията за издаването му в официалния бюлетин на Патентното ведомство. Патентоспособни са изобретенията от всички области на техниката, които са нови, имат изобретателска стъпка и са промишлено приложими.