Регистрация на Търговска Марка в Саудитска Арабия

Саудитска Арабия, е най-голямата по територия държава на Арабския полуостров, заемаща по-голямата част от него, и втората по големина арабска страна в света (след Алжир).Саудитска Арабия има площ около 2 250 000 km2и население от 38 милиона души, от които около 5,5 милиона са чужденци.

Държавната има изградена система за защита на индустриална собственост.

Търговските марки се защитават чрез регистрация на марката в местното ведомство. Държавната не приема регистрация на марки по международен ред – не е член на Споразумението от Мадрид и Протокола към него. Процедурата по регистрация продължава около 4-6 месеца. Валидността на марката е 10 години, но 10 години не според Грегорианския календар, а „Hijra“ или „лунни години“, като следва да се съобрази, че една лунна година е с 11 дни по-кратка.

Прилагаме как изглежда сертификата за регистрация на марка в Саудитска Арабия.

 

 

Екипът ни предлага регистриране на търговска марка във всяка един държава, където бизнесът има интерес и амбиция да се развива.

Напомняме, че основна стъпка преди процедурата по регистрация е проучване на марката с цел идентифициране на по-ранни конфликтни марки и заявки.

Също така винаги следва да се съобразяват законите на съответната държава, като в много случаи нарушението на чужда марка е и криминално деяние. Именно поради това не препоръчваме навлизане на чужд пазар без яснота дали марката, която ще представите е в конфликт с по-ранна местна регистрация.

Екипът ни предлага услуги по проучване и анализ на чистотата на една марка / бранд във всяка трета държава. Вижте и международна регистрация на марка.