Турция се присъедини към TMclass

Ведомството за европейски марки и дизайни OHIM с гордост съобщава за интегрирането на Турския патентен институт (TPI): Türk Patent Enstitüsü в TMclass. С това последно присъединяване към инструмента за класификация на стоки и услуги, общият брой участващи национални и регионални ведомства, включително OHIM, вече е 31. TMclass е онлайн инструмент, базиран на Ницската класификационна система, […]

TMclass - ТурцияВедомството за европейски марки и дизайни OHIM с гордост съобщава за интегрирането на Патентния институт (TPI) на Турция в TMclass.

TMclass е онлайн инструмент, базиран на Ницската класификационна система, който помага на потребителите правилно да класифицират стоките и услугите при подаване на заявление за регистрация на търговска марка. Позволява на потребителите да търсят термини на всеки от 26 налични езика.

TMclass може да се използва и за потвърждаване на списъци с термини, за да се провери дали са приемливи за всяко от участващите ведомства за интелектуална собственост. Освен това, инструментът превежда термини за еквивалентни стоки и услуги на всички налични езици.

С това присъединяване на Турция към инструмента за класификация на стоки и услуги, общият брой участващи национални и регионални ведомства, включително OHIM, вече е 31.

Източник: OHIM