Ай Пи Консултинг ЕООД стартира проект

Ай Пи Консултинг ЕООД стартира проект в рамките на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност”

На 04.08.2020 г Ай Пи Консултинг ЕООД стартира изпълнението на проект във връзка с преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19.

Проектът се изпълнява в рамките на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” мярка «Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19»

Договор №: BG16RFOP002-2.073-6481-C01 .

Проектното изпълнение IP Consulting  ( Ай Пи Консултинг ЕООД ) се придвижда да реализира в рамките на 3 месеца в периода 04.08.2020 – 04.11.2020 г.

Общата стойност на проекта  е в размер на 10 000 лв., от които 8 500 лв. европейско и 1 500 лв. национално съфинансиране.

Ай Пи Конселтинг ЕООД
Европейска подкрепа за Ай Пи Конселтинг ЕООД