Общият елемент не води до констатация за сходство и вероятност за объркване – маркитe V и V3 са различни

С решение от 19.06.2020г. опозиционният състав на Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO) се произнесе в полза на българската компания – Вега Медикал, представлявани от IP Consulting. Спорът е иницииран от немската компания Vetter Pharma-Fertigung GmbH & Co. KG, които подават опозиция срещу заявка за европейска марка на българската компания поради сходство и вероятност за объркване.

Опозицията е подадена срещу всички класове стоки, за които се отнася европейската марка с Вх. № 18 023 084 – “V3”.

Опозиционният състав разглежда двете търговски марки в тяхната цялост, като трябва да се прецени дали ще се стигне до заблуда на потребителите. Тази оценка се прави на база всички фактори и обстоятелства, свързани с двете конфликтни марки.

търговски марки вероятност за объркване

По-ранната марка е фигуративен знак, който представлява удебелена, сива буква „V с точка над нея. Процесната марка също съдържа буквата „V с цифрата „3“ до нея, като двата знака са поставени в две линии, образуващи овална форма.

В случая, опозиционният състав не открива в нито една от конфликтните търговски марки елемент, който да е ясно доминантен над останалите елементи. Визуално, двете марки си приличат само по наличието на буквата “V”, но се различават по останалите елементи, както и по цветовете и стила, посредством който са представени. Още повече, опозиционният състав взима предвид краткостта на двете марки, като счита, че техните различия са с по-силен характер от евентуалните прилики.

Важен отличителен знак при процесната търговска марка е цифрата „3, която ѝ придава различни визия и произношение, както и различно смислово значение.

В заключение, съставът решава, че вероятност за объркване на потребителите при марките на Vetter Pharma-Fertigung GmbH & Co. KG и Вега Медикал е изключена. Между двете конфликтни търговски марки има пълно цветово и графично несъответствие, дори при наличието на общия елемент – “V”. Съответно, в настоящия случай, липсата на визуално сходство е очевидна. Още повече, че потребителите на процесните стоки и услуги си ги набавят след проучване на нужната информация или препоръка на подходящ специалист.

Според решението на опозиционния състав на EUIPO можем да приемем, че визуалните различия на марките изключват звуково и смислово сходство. Това позволява на потребителите спокойно да избират и да правят разлика между марките, дори да се отнасят до един и същ клас стоки и услуги.

Автор: Теменуга Димова