Пет европейски компании в ТОП 10 по брой заявления за патент

заявления за патентСпоред Годишния доклад на Европейското патентно ведомство, европейските компании запазват силното си присъствие в ТОП 10 по отношение на подадени заявления за патент за за 2014г. Philips напредват до 2ро място в класацията, следвани до Siemens (3ти), BASF (6ти), Robert Bosch (8ми) и Ericsson (9ти). Samsung за пореден път водят класацията за топ заявители с 2 541 заявления през 2014г.

Противно на очакванията, че ЕПВ се използва предимно от големи корпорации, анализ на представителна извадка от услуги, поискани от ЕПВ през 2014 г показва, че 30% от заявленията са от малки и средни предприятия (МСП). Това подчертава важната роля, която  ЕПВ играе като доставчик на услуги за по-малките предприятия. Около 6% от заявленията са подадени от университети и научноизследователски институти, а 64% от големите фирми.

Европейските компании подават заявления за патент в девет от десетте на активни технологични области. Това потвърждава силата на европейската икономика, когато става въпрос за иновативни технологии и подчертава балансираното и разнообразно патентно портфолио на Европа. При медицинските технологии, където са подадени най-много заявки, европейските компании имат растеж от 3.3%, което прави дела им 41%, повече от американските компании с 39%. Най-рязък е скокът на европейските компании в биотехнологичния сектор (+15.9%), където делът им вече е 56%, цифрови комуникации (+12.5%, дял от 38%) и измервания (+9.8%, дял от 55%) и т.н.

Броят подадени в Европейското патентно ведомство заявления нараства най-значимо в сферата на Биотехнологиите (+12.1%), Електрическите машини (+8%), Компютърните технологии (7.8%), Цифрова комуникация и Измерване (по +6.6%). Спад през 2014 търпят областите Машини, помпи и турбини (-3.2%), Фармацевтични продукти (-5.4%) и Органична химия (-1.3%).

Източник: ЕПВ