Отказ за регистрация на колективна европейска марка

Компания подава заявление за регистрация на словната марка ‘DOWNMARK’ като колективна европейска марка за стоките и услугите от клас 20, 22, 24, 25 и 35. Заявен е приоритет от канадска търговска марка, класифицирана като ‘сертификатна марка‘. Експертизата отхвърля заявката регистрация съгласно чл. 7(1)(b), (c) и 7(2) Регламента относно марката на Общността (CTMR), с мотива, че […]

The post Отказ за регистрация на колективна европейска марка appeared first on IP Bulgaria.

колективна европейска маркаКомпания подава заявление за регистрация на словната марка ‘DOWNMARK’ като колективна европейска марка за стоките и услугите от клас 20, 22, 24, 25 и 35. Заявен е приоритет от канадска търговска марка, класифицирана като ‘сертификатна марка‘.

Експертизата отхвърля заявката регистрация съгласно чл. 7(1)(b), (c) и 7(2) Регламента относно марката на Общността (CTMR), с мотива, че търговската марка е описателна и и липсва отличителен характер. Чл. 7(1) CTMR се прилага и за колективни европейски марки. Дори и по-ниският праг на изискванията за описателност и отличителност по отношение на колективните марки в сравнение с индивидуалните търговски марки, не успява да преодолее възражението. Изключение се прилага изключително за знаци, които са описателни за географския произход на стоките и услугите.

Заявителят обжалва решението на експертизата.

Според Апелативния борд на Ведомството за европейски марки и дизайни OHIM, колективна европейска марка по принцип не трябва да се регистрира, ако е налице абсолютно основание за отказ съгласно чл. 7 CTMR. Към настоящия момент, в Регламента относно марката на Общността не съществува такова нещо като сертификатна, квалитетна или гаранционна марка. Това са различни типове търговски марки, които не бива да се объркват с колективната марка. Сертификатната марка не е подкатегория на колективната марка. Колективната марка е способна да отличава стоките или услугите на член на асоциацията, което е притежател на марката, от тези на други асоциации/сдружения. Тя трябва да бъде отличителна. Следователно, колективна марка не може да бъде регистрирана като (колективна) европейска марка, ако тя се възприема изключително като показател за качество или гаранция, но не и като показател за произход. Изключението, заложено в чл. 66(2) CTMR не е приложимо, тъй като в заявлението за регистрация не е посочен географски произход на стоките и услугите.

Източник: OHIM

The post Отказ за регистрация на колективна европейска марка appeared first on IP Bulgaria.