Мароко признава европейски патенти като национални патенти

Мароко признава европейските патенти като национални патентиПрезидентът на Европейското патентно ведомство (ЕПВ), Беноа Батистели и мароканския министър на индустрията, търговията, инвестициите и дигиталната икономика Мулай Хафид Елалами обяви, че споразумение, което позволява на европейски патенти да бъдат валидирани в Мароко, ще влезе в сила на 1-ви март, 2015г.

Беноа Батистели: “Това е историческа стъпка за европейската патентна система и прави 41 броя на страните, за които може да се получи патентна закрила едновременно с единна европейска патентна заявка”.

Г-н Батистели похвали стратегическата визия на Мароко по отношение на изграждането на национална патентна система, която е здраво вкоренена в международната система. Той отбеляза, че правната сигурност на патенти, издадени от ЕПВ и валидирани в Мароко ще засили икономическите ползи от мароканската патентната система и ще увеличи атрактивността на страната за чуждестранни инвестиции.

Министър Елалами подчерта предимствата на наскоро реформираната система за интелектуална собственост в страната, както за местните компании, така и за чуждестранните инвеститори. Говорейки за споразумението за валидиране съвместно с ЕПВ, г-н Елалами каза, че то потвърждава стратегията на Мароко да се интегрира в световната икономика.

Според генералния директор на Мароканското ведомство за индустриална и търговска собственост (OMPIC), Адил Елмалики, новият Закон за интелектуалната собственост в Мароко е повратна точка за патентната система на страната, която ще даде възможност за закрила на права на интелектуална собственост в съответствие с най-високите международни стандарти.

От 1 март 2015 г., всяко лице, подало заявка за европейски патент, ще бъде в състояние да поиска валидиране за Мароко срещу заплащане на съответната такса. Заявките за европейски патенти, които са валидирани и за Мароко ще имат същите правни последици, както мароканските такива и ще бъдат обект на мароканското патентно законодателство.

Източник: ЕПВ