Рекорден брой заявления за регистрация на патент през 2014г.

Рекорден брой заявления за регистрация на патент през 2014гРекорден брой заявления за регистрация на патент през 2014г. Европейското патентно ведомство (ЕПВ) е получило над 273 110 патентни заявки през 2014г., което представлява увеличение с около 3% спрямо предходната 2013г., нов рекорд за ведомството.

„Тези цифри са само първоначална прогноза, но тя потвърждава продължаващата сила на Европа като център на иновациите“ казва Президента на ЕПВ Беноа Батистели. “Интересът към регистрацията на патентни в ЕПВ се засилва последните пет години и отново достига връх“.

Предварителните данни показват, че за миналата година, заявките за регистрация на патент, произхождащи от Европа остават стабилни (+0.3%). По-интензивен растеж в подаването на патентни заявки се наблюдава за САЩ (+6.7%), които потвърждават водещата си позиция в класацията на страните, а най-рязък е скокът в броя на заявленията от Китай (+16.8%). Корея се радва на умерен растеж (+1.4%), докато патентните заявления от Япония намаляват (-3.8%).

Забележка:

Това са предварителни прогнози. Европейското патентно ведомство ще публикува подробни доклади за отделните държави и сектори на индустрията, както и класиране на компаниите, на 26 февруари 2015 г.

IPConsulting® е специализирана в защита на правата на индустриална собственост, авторски и сродни права, както и защита срещу нарушения на интелектуалната собственост, защита на потребителите и защита от нелоялна конкуренция.

Експертите на агенцията имат богат опит в защитата срещу нелоялна конкуренция и представителство пред Комисията по Защита на конкуренцията.

Екипа работи с Агенция Митници по прилагането на мерки за граничен контрол.

Консултантската агенция работи активно и в областта на фармацевтичното законодателство.

Източник: ЕПВ