Частична отмяна на решение на OHIM заради стоки, непопадащи в обхвата на обичайното значение на изброени термини

Подадено е заявление за регистрация на търговска марка (фигуративна) за следните стоки: ‘Клас 25 ‑ Дрехи, обувки, шапки; дрехи за спорт, анцузи, спортни обувки, облекла за колоездене, обувки за колоездене, къси панталони, къси панталони за колоездене, спортни потници, фланелки за колоездене;’ Опонент на компанията, подала заявлението подава възражение срещу регистрацията в съответствие с чл. 8(1)(a) […]

The post Частична отмяна на решение на OHIM заради стоки, непопадащи в обхвата на обичайното значение на изброени термини appeared first on IP Bulgaria.

решение на OHIM
Частична отмяна на решение на OHIM

Подадено е заявление за регистрация на търговска марка (фигуративна) за следните стоки:

‘Клас 25 ? Дрехи, обувки, шапки; дрехи за спорт, анцузи, спортни обувки, облекла за колоездене, обувки за колоездене, къси панталони, къси панталони за колоездене, спортни потници, фланелки за колоездене;

Опонент на компанията, подала заявлението подава възражение срещу регистрацията в съответствие с чл. 8(1)(a) и (b) на Регламента за търговска марка на Общността, базирайки се на три по-ранни европейски марки: Три фигуративни марки с посочени различни цветове и различни класове.

Възражението е подадено по отношение на следните стоки:

‘Клас 25 Дрехи, обувки, шапки; дрехи за спорт, анцузи, спортни обувки, облекла за колоездене, обувки за колоездене, къси панталони, къси панталони за колоездене, спортни потници, фланелки за колоездене;’

Съгласно публикувано решение на OHIM, становището на Отдела по опозиции на Ведомството за европейски марки и дизайни е, че намерението на заявителя е да покрива с продукта, носещ въпросната търговска марка, всички стоки и услуги, включени в азбучния списък на засегнатите класове. Поради това, Отделът по опозиции извършва сравняване на стоките и услугите на по-ранните търговски марки с (i) общите посочени означения и (ii) всякакви продукти по азбучните списъци, които не попадат в рамките на естествения и обичайния смисъл на тези общи означения. Отделът по опозиции посочва следните артикули от списъка, които се покриват от оспорената европейска марка, но не попадат в рамките на естественото и обичайно значение на тези означения:

‘Клас 25 – Горници за ботуши; ръкавели; принадлежности от метал за обувки и ботуши; горници за обувки; рамки за шапки [скелети; токове за ботуши и обувки; пети за чорапи; токове; стелки; приспособления за ботуши и обувки срещу подхлъзване; подплати конфекция [част от дрехи]; платки за дрехи; подметки за обувки; бутони за футболни обувки [обувки]; шипове за обувни артикули; кантове за обувни артикули;’

Със своето решение Отделът по опозиции на OHIM частично уважава подадената опозиция и отказва регистрация на оспорената търговска марка за голяма част от претендираните стоки.

Заявителят подава възражение срещу решението.

Според Апелативния борд на Ведомството за европейски марки и дизайни, в своето решение Отделът по опозициите е включил допълнителни стоки, които не са посочени нито от заявителя, нито от неговия опонент, следователно решението е ultra petita (надхвърля исканото). Бордът отбелязва, че заявения обхват на търговската марка и степента на обжалването се ограничават до стоките и услугите, изброени от заявителя и съответно от опонента му. Заявката не би могла да бъде отхвърлена за допълнителните стоки, които не представляват част от заявлението и не са оспорени от опонента.

Апелативният борд частично отменя обжалваното решение и отхвърля жалбата за останалата част.

Източник: Alicente news

The post Частична отмяна на решение на OHIM заради стоки, непопадащи в обхвата на обичайното значение на изброени термини appeared first on IP Bulgaria.