Качество на услугите на Ведомството за европейски марки и дизайни

Ведомството за европейски марки и дизайни OHIM публикува информация относно качеството на услугите, предоставяни от организацията през третата четвъртина на 2014г., по отношение на своевременност, качество и достъпност. Цялостната своевременност на извършваните операции се подобрява, въпреки че броят на подадените заявления за регистрация на търговска марка на Общността и дизайн на Общността се увеличават. Достъпността […]

The post Качество на услугите на Ведомството за европейски марки и дизайни appeared first on IP Bulgaria.

европейски марки и дизайниВедомството за европейски марки и дизайни OHIM публикува информация относно качеството на услугите, предоставяни от организацията през третата четвъртина на 2014г., по отношение на своевременност, качество и достъпност.

Цялостната своевременност на извършваните операции се подобрява, въпреки че броят на подадените заявления за регистрация на търговска марка на Общността и дизайн на Общността се увеличават. Достъпността на услугите също достига високи нива. Интересът към подаване на документи по електронен път се засилва в сравнение с първата четвъртина на миналата година, достигайки почти 90% при регистрираните европейски дизайни, сравнено с под 85% в края на първата четвъртина.

Скоростта, с която се обработват подадените опозиции се подобрява с всеки изминал месец в резултат от спада в общия брой подадени опозиции. Освен това издаването на решения по опозициите вече се издава за около 4 седмици, а не за 8. Качеството на тези решения се следи отблизо, а процеса по съвместно подписване се ревизира, за да се гарантира постоянно качество.

Своевременното изпращане уведомления за решения за анулиране също показва тенденция на подобрение, започвайки от 26 седмици към края на 2013г до 12 седмици сега, поддържайки най-високо ниво на качество малко над 95% в продължение на половин година.

Източник: OHIM

The post Качество на услугите на Ведомството за европейски марки и дизайни appeared first on IP Bulgaria.