Три ведомства от Балканите се присъединяват към TMclass

Считано от 20 април 2015г., три ведомства за интелектуална собственост от Балканите, а именно Службата за интелектуална собственост на Република Сърбия (IPORS), Института за интелектуална собственост на Босна и Херцеговина (IIP BIH) и Държавната служба за индустриалната собственост (SOIP) на Бившата югославска република Македония, се присъединяват към TMclass. TMclass е онлайн инструмент, основаващ се на Ницката […]

The post Три ведомства от Балканите се присъединяват към TMclass appeared first on IP Bulgaria.

TMclassСчитано от 20 април 2015г., три ведомства за интелектуална собственост от Балканите, а именно Службата за интелектуална собственост на Република Сърбия (IPORS), Института за интелектуална собственост на Босна и Херцеговина (IIP BIH) и Държавната служба за индустриалната собственост (SOIP) на Бившата югославска република Македония, се присъединяват към TMclass. Това е онлайн инструмент, основаващ се на Ницката класификационна система, който подпомага потребителите при правилното класифициране на стоки и услуги, когато подават заявления за регистрация на търговски марки.

С тези последни присъединявания, общият брой национални и регионалнии ведомства, участващи в инструмента, става 45 включително Ведомството за европейски марки и дизайни OHIM, Световната организация за интелектуална собственост WIPO и Африканската организация за интелектуална собственост OAPI.

TMclass вече предлага на потребителите възможността да търсят и превеждат термини на и от всеки от 34-те налични езика,включително сръбска кирилица, босненски и македонски.

Тези успешни интегрирания са резултат от общите усилия и сътрудничеството в рамките на Международната програма за сътрудничество, администрирана от OHIM съвместно с международните си партньори.

Източник: Ведомство за дизайн и марка на Общността

The post Три ведомства от Балканите се присъединяват към TMclass appeared first on IP Bulgaria.