Нова функция за стоки и услуги в CTM E-Filing

Считано от 15 октомври 2012г., OHIM въведе нова функция в раздела за стоки и услуги във формуляра за електронно подаване на заявления за регистрация на Европейски марки. Сега, тази функция позволява на заявителите, които са избрали Заглавие на определен клас, да маркират кутийка, показваща, че желаят да бъдат покрити всички стоки или услуги от азбучния […]

CTM E-FilingСчитано от 15 октомври 2012г., OHIM въведе нова функция в раздела за стоки и услуги във формуляра за електронно подаване на заявления за регистрация на Европейски марки (CTM E-Filing). Сега, тази функция позволява на заявителите, които са избрали Заглавие на определен клас, да маркират кутийка, показваща, че желаят да бъдат покрити всички стоки или услуги от азбучния списък в Ницката класификация.

Тази мярка заменя досегашното изискване за зaявяване по електронен път, въведено в следствие на решението на Европейския съд по случая “IP Translator”, да се прилага отделна декларация при избор на Заглавие на клас. Промяната означава, че не е необходима отделна декларация и такава няма да бъде приемана.

Ведомството за европейски марки и дизайни се надява, че това обновяване на CTM E-Filing ще направи практиката по Заглавия на класове по-прозрачна и лесна за потребители и експерти. Както бе обявено по-рано, OHIM продължава да работи с национални ведомства по интелектуална собственост и с потребители съгласно Конвергентната програма за постигане на пълна хармонизация на практиките по Заглавия на класове.

Източник: OHIM

Научете повече за: