Ведомството за европейски марки и дизайни, домакин на международна среща

Няколко работни групи на Фонда за сътрудничество си дадоха среща в централата на Ведомството за европейски марки и дизайни OHIM между 9-11 октомври, с представители на национални ведомства от ЕС, потребителски асоциации и специална Потребителска група за Софтуерния пакет – проект за електронно подаване на заявления за регистрация на търговски марки. Работните групи се запознаха […]

международна срещаНяколко работни групи на Фонда за сътрудничество си дадоха международна среща в централата на Ведомството за европейски марки и дизайни OHIM между 9-11 октомври, с представители на национални ведомства от ЕС, потребителски асоциации и специална Потребителска група за Софтуерния пакет – проект за електронно подаване на заявления за регистрация на търговски марки.

Работните групи се запознаха с актуална информация относно изпълнението на инициативите на Фонда за сътрудничество, както и относно развитието на проектите на различните групи.

Междувременно, подготвителната работна група от Конвергентната програма по Абсолютни основания – Фигуративни марки се срещна с участници от ведомствата на Великобритания, Дания и Германия.

Фондът за сътрудничество и европейските регионални и национални ведомства за интелектуална собственост вече са извършили 176 изпълнения на специално разработения комплект от IT инструменти в рамките на Европейската мрежа за търговски марки и дизайни.

След проведената международна среща, общият брой декларирани намерения за включване в инструментите на Фонда за сътрудничество в момента е 364.

Източник: OHIM