Изследване за въздействието на интелектуалната собственост

Президентът на Ведомството за европейски марки и дизайни OHIM, Антонио Кампинос, се присъедини към Комисар Барние и Президента на Европейското патентно ведомство Батистели по време на пресконференция в Брюксел, за да представят първото цялостно и основано на доказателства проучване относно въздействието на интелектуалната собственост върху европейската икономика. OHIM, действайки чрез Европейската обсерватория за нарушения на […]

интелектуалната собственостПрезидентът на Ведомството за европейски марки и дизайни OHIM, Антонио Кампинос, се присъедини към Комисар Барние и Президента на Европейското патентно ведомство Батистели по време на пресконференция в Брюксел, за да представят първото цялостно и основано на доказателства проучване относно въздействието на интелектуалната собственост върху европейската икономика.

OHIM, действайки чрез Европейската обсерватория за нарушения на права на интелектуална собственост, си партнира с Европейското патентно ведомство (ЕПВ) при провеждането на това проучване, със сътрудничеството на Европейската комисия, по-специално ГД Вътрешен пазар и услуги и Евростат.

Проучването на двете ведомства е първото, което количествено определя цялостния принос на отраслите, имащи връзка права на интелектуална собственост, за икономиката на Европейския съюз по отношение на производителност, заетост, заплащане и търговия, вземайки предвид основните права върху интелектуална собственост (патенти, търговски марки, промишлени дизайни, авторско право, географски означения).

Наред с други факти, проучването показва, че отраслите, свързани с интелектуалната собственост съставляват 39% от БВП на Европейския съюз и осигуряват пряка заетост на 56 милиона граждани на ЕС.

Източник: OHIM

Разгледайте още: