EUIPO – сходство в опозиция срещу конфликтна търговска марка, водещо до заблуда

На 02/09/2020, опонентът, представляван от IP Consulting  подава опозиция пред EUIPO срещу всички стоки и услуги срещу заявка за европейска търговска марка No 18 246 838 (фигуративна марка   pastedGraphic.png). Оспорени са всички стоки и услуги от класове 3, 5 и 35.  Опозицията се основава на регистрацията на международна търговска марка No 1 511 559 pastedGraphic_1.png (фигуративна марка) с разширение за Европейския съюз (равносилно на европейска търговска марка).

СТОКИ / УСЛУГИ

Според доказателствата, представени на EUIPO, спорните стоки в класове 3, 5 са идентични на стоките на опонента. И спорните услиги в клас 35 са идентични на услугите на опонента. 

ЗНАЦИТЕ

 

EUIPO, търговски марки

Визуално и фонетично сходство.  Знаците съвпадат в (произношението на) отличителния елемент „PHI”, който освен това се появява в началото на двата знака. Те се различават визуално във фигуративния елемент на по-ранната марка. Освен това те се различават по елемента „АКАДЕМИЯ“ (и неговото произношение) на по-ранната марка, която е отличителна и елементите „КОЗМЕТИКА“ и елемента „КОЗМЕТИКА“ и „природната лаборатория“ (и тяхното произношение) на оспорвания знак, който са неотличителни за стоките и услугите, както беше споменато по-горе, и всички тези елементи се появяват във втората или долната част на знаците. Други разлики между знаците се крият в стилизацията на марките, които нямат аналог в другия знак; на тях обаче няма да се приписва никакво значение на търговска марка поради декоративния им характер, както е посочено по-горе.

Смислово нито един от знаците няма значение като цяло. Съвпадащият елемент „PHI“, независимо дали е свързан или не с понятие, както е посочено по-горе, е отличителен компонент и в двата знака и ще привлече вниманието на съответната аудитория. Марките се различават най-вече в понятия, които са неразличими за част от съответните стоки и услуги. Освен това се появяват във втората част на знаците, което намалява вниманието, което им се обръща от потребителите.

Релевантните потребители – степен на внимание

Средният потребител от съответната категория продукти се счита за достатъчно добре информиран и разумно внимателен и предпазлив. Трябва също да се има предвид, че степента на внимание на средния потребител вероятно ще варира в зависимост от категорията на въпросните стоки и услуги.

В настоящия случай стоките и услугите, установени като идентични, са насочени към широката общественост, както и към бизнес клиенти със специфични професионални познания или опит.

Степента на активност на обществеността може да варира от средна до висока, в зависимост от цената, специализирания характер или условията на закупените услуги.

Заключение на Опозиционния състав

Взеимайки предвид всичко това, Опозиционният състав на EUIPO намира, че съществува вероятност от объркване от страна на обществеността и следователно опозиция  No 1 511 559 е основателна.  Следователно оспорената марка трябва да бъде отхвърлена за всички оспорени стоки и услуги.