Защитен документ за регистрация на патент за изобретение в Индия

Мога ли да регистрирам патент в Индия? Защо не!
Екипът ни успя да регистира патент в Индия за изобретение на българския производител на иновативни легла и матраци – TED BED Тед Бед.
Гордеем се, когато успяваме да докажем, че и българският бизнес и иновации са на световно ниво.
🇮🇳🙌🏻🙏
патент в Индия

IPConsulting® е консултантска агенция за защита на интелектуална собственост, подготвена да регистрира и защити Вашата търговска марка, промишлен дизайн, дори и патент в Индия.

IP Consulting® е компанията, която може да регистрира знака, избран от Вас за търговска марка.

Да Ви посъветва как да печелите от Вашата търговска марка и да увеличите печалбите си.

Във времето на глобална икономика интелектуалната собственост е част от успешната стратегия за доминиране на пазара в условията на жестока, а често и нелоялна конкуренция.

IPConsulting® е създадена в началото на 2002 година, за да отговори на нуждите от комплексно и пълно професионално обслужване в сферата на интелектуалната собственост на българския бизнес,  както в България, така и в чужбина.


Патентоспособни са изобретенията от всички области на техниката, които са нови, имат изобретателска стъпка и са промишлено приложими. Не се считат за изобретения: открития, научни теории и математически методи; резултати от художествено творчество; планове, правила и методи за интелектуална дейност, за игри или за делова дейност и компютърни програми; представяне на информация. Човешкото тяло на различните етапи от неговото образуване и развитие, както и простото откриване на един от неговите елементи, включително последователността или частичната последователност на ген, не може да съставлява патентоспособно изобретение. Елемент, изолиран от човешкото тяло или получен по друг начин чрез технически процес, включително последователност или частична последователност на ген, може да съставлява патентоспособно изобретение, дори ако структурата на този елемент е идентична с тази на естествен елемент.