Консултации за Европейската обсерватория за нарушения на правата върху интелектуална собственост

Повече от 80 различни организации дадоха своя принос в обществените консултации относно Европейската обсерватория за нарушения на правата върху интелектуална собственост, които протекоха през месец юни, тази година. Възникнаха няколко гледни точки, като на всяка от тях бе отделено нужното внимание. Участниците подчертаха нуждата от фокусиране върху събирането на информация с цел да се подпомогне […]

нарушения на правата върху интелектуална собственостПовече от 80 различни организации дадоха своя принос в обществените консултации относно Европейската обсерватория за нарушения на правата върху интелектуална собственост, които протекоха през месец юни, тази година.

Възникнаха няколко гледни точки, като на всяка от тях бе отделено нужното внимание. Участниците подчертаха нуждата от фокусиране върху събирането на информация с цел да се подпомогне вземането на решения, да се повиши осведомеността, да се подобрят възможностите за правоприлагане, както и да се улесни създаването на синергии между политики и инициативи, предприети на национално, европейско и международно ниво. Също така, участниците подкрепиха решително прилагането на проекто-базирана методология, подобна на използваната във Фонда за сътрудничество и Конвергентната програма.

От Ведомството за европейски марки и дизайни OHIM биха искали горещо да благодарят на всички, взели участие в консултациите относно Европейската обсерватория за нарушения на правата върху интелектуална собственост. Следващата стъпка е да бъде изготвен проект на работна програма въз основа на консултациите, който ще бъде обсъден по време на Пленарното заседание на Обсерваторията този месец. Тази работна програма ще бъде представена на Административния борд и Бюджетния комитет през ноември, като се очаква първите проекти да стартират март 2013г.

Източник: OHIM