Словения се присъедини към проект Старшинство

Словения стана петото национално ведомство, участващо в проекта за Старшинство. Страната се присъедини към Ирландия, Унгария, Португалия и Чехия. Единадесет националните служби са определени за изпълнение на проекта тази година, като има заявени и последващи намерения. Наличието на точни данни за старшинство е важно за собствениците на европейски търговски марки (марки на Общността), които по-рано са регистрирали идентична марка […]

СловенияСловения стана петото национално ведомство, участващо в проекта за Старшинство. Страната се присъедини към Ирландия, Унгария, Португалия и Чехия.

Единадесет националните служби са определени за изпълнение на проекта тази година, като след Словения има заявени и последващи намерения.

Наличието на точни данни за старшинство е важно за собствениците на европейски търговски марки (марки на Общността), които по-рано са регистрирали идентична марка в страна членка на ЕС, която е била отхвърлена или е изтекъл срокът и на действие.

Претенцията за старшинство позволява на собствениците на европейски марки да продължат да имат същите права в рамките на страната членка, които биха имали ако по-ранната търговска марка бе продължила да бъде регистрирана.

Действието на европейските марки се разпростира на цялата територия на Европейския съюз и използването в една страна членка се счита за използване за територията на целия Европейски съюз. Валидността им е 10 години и може да бъде продължавана неограничено, като всяко подновяване е за срок от 10 години.

Проектът, част от Фонда за сътрудничество на OHIМ, включва установяване на свързаност между регистрациите в национални бази данни и такива на Общността, както и предоставяне на съответната информация онлайн.

Източник: OHIМ