ЕВРОПЕЙСКАТА ПАТЕНТНА КОНВЕНЦИЯ: ПРЕМАХВАНЕ НА „ПРАВИЛОТО ЗА 10 ДНИ“

 

Европейското патентно ведомство (ЕПВ) е създадено през 1973 г. От 16 държави, подписали Европейската патентна конвенция през 1973 г., организацията вече е нараснала до 39 държави-членки, включително всичките 27 държави-членки на ЕС плюс държави като Норвегия, Швейцария и Турция .

Понастоящем организацията има 39 държави-членки, включващи всички държави-членки на Европейския съюз заедно с Албания, Северна Македония (известна преди като бивша югославска република Македония), Исландия, Лихтенщайн, Монако, Черна гора, Норвегия, Сан Марино, Сърбия, Швейцария и Турция. Неговата мисия да издава европейски патенти в съответствие с EPC се изпълнява от Европейското патентно ведомство. Организацията е със седалище в Мюнхен

Европейското патентно ведомство (ЕПВ) е в готовност да въведе редица важни промени в своите разпоредби, които ще влязат в сила на 1 ноември 2023 г. Сред най-забележителните промени е премахването на дългогодишното „правило за 10 дни“ – ключова промяна, която обещава да рационализира и модернизира патентните производства. Тази разпоредба на ЕПК предвижда, че за дата на получаване на документ се считат 10 дни след датата, отбелязана върху документа. Основанието за това правило е да се отчете забавянето на пощенките пратки – необходимост, която е намаляла в цифровата ера.

КАК ДА ТЪЛКУВАМЕ ОТМЯНАТА НА „ПРАВИЛОТО ЗА 10-ТЕ ДНИ“?

Правилото за „10-те дни“, което понастоящем се съдържа в чл. 126(2), чл.127(2) и чл.131(2) от ЕПК, претърпя значителни промени съгласно решение, прието от Административния съвет на 13 октомври 2022 г., което отразява ангажимента на ЕПВ за модернизиране на патентните процеси в светлината на развиващия се технологичен пейзаж.

Съгласно актуализираната версия на чл. 126(2) и чл. 127(2) от ЕПК крайните срокове за отговор ще се изчисляват от датата, отбелязана върху самия документ, което на практика премахва необходимостта от отчитане на допълнителен 10-дневен период. Тази промяна се прилага универсално, независимо от това дали съобщенията се изпращат чрез пощенски услуги или по електронен път.

Бихме могли да представим тази промяна и като концепция за „нов подход към крайните срокове“, който ни отдалечава от традиционните методи за управление на задачите, зависещи от времето. Нещо повече, тази концепция изисква и промяна в начина на мислене и методологията, насочена към оптимизиране на ефективността и бързината на реакция. Като едно от най-значимите предимства на тази промяна е премахването на объркването около това кога да се прилага – или да не се прилага – „правилото за 10 дни“. Това опростяване на процеса обещава да внесе повече яснота и прозрачност в патентните производства. Освен това, преработените правила не само модернизират процедурите на ЕПВ, но и ги привеждат в по-тясно съответствие с международните патентни стандарти. Чрез премахването на остаряла разпоредба и хармонизирането ѝ с PCT, ЕПВ е готово да засили глобалния си авторитет в патентната общност.

Макар че премахването на „10-дневното правило“ е на път да доведе до положителни промени, заслужава да се отбележи, че засегнатите периоди за отговор сега ще бъдат с 10 дни по-кратки като следва да отчетем, че промяната ще окаже особено въздействие върху делата с по-кратки срокове, което потенциално налага коригиране на стратегиите в срока за отговор. Въпреки, че може да има период на приспособяване за практикуващите, общият ефект обещава по-голяма ефективност, яснота и хармонизиране с международните патентни практики. 

На 1 ноември 2023 г. патентните производства в ЕПВ ще навлязат в нова ера на рационализирани и модернизирани операции.