Търговска марка: значение и видове

Със сигурност сте чували термина „търговска марка“. Много вероятно е да сте попадали и на неговите производни – запазена марка или регистрирана марка. В България, търговската марка е форма на собственост, което я прави много интересен обект за проучване, създаващ редица въпроси и казуси, относно нейната собственост, купуване, продаване и не на последно място регистриране. Както ще видите и при нас, регистрирането на търговска марка никак не е сложен процес, ако се извършва от професионалисти, наясно с тънкостите в българското законодателство и текущите промени във всеки един момент.

Преди обаче да се гмурнем надълбоко в спецификите на търговските марки, нека да видим кои са техните видове и как да ги различите една от друга.

Видове търговска марка

На първо място е необходимо да споменем, че по-долу ще изброим само видовете търговски марки, които са регистрирани. Те подлежат на защита от закона, както и на лицензи, обезпечения, франчайз и т. н. Ако една марка е нерегистрирана, това може да означава, че тя е в процес на регистрация или в по-лошия вариант – такава ѝ е била отказана.

Също така търговските марки може да бъдат и международни марки, които не се подават към Патентното ведомство, защото не са на територията на страната, а се регистрират в Световната организация за интелектуална собственост. В България има много международни марки, които са регистрирани по този начин виж международна регистрация на марка.

В нашия Закон за марките и географските означения, марките се разделят на колективна марка, сертификатна и търговска марка.

 • Търговската марка за продукт и услуга е най-разпространеният вид и най-често срещате такива в ежедневието си. Те могат да са собственост на повече от 1 човек, обаче тук условието е, че всички собственици могат да се разпореждат с марката.
 • Колективната марка пък е собственост на юридически лица, търговци или сдружение на производители. Този вид марка има за цел да отличи услугите и стоките от тези, на друго сдружение или на други юридически лица.
 • Сертификатната марка служи за удостоверяване на изработката на стоки и услуги. Тя се състои от правила и указания. Нейният притежател удостоверява метода на производство на стоките, начина на предоставяне на услугите, материала, качеството, точността или други характеристики.

Макар досега да говорихме за търговските марки, по-скоро като наименования, те далеч не се изчерпват само това. Освен словесни, абревиатури, цифрови. Те могат да бъдат и цели лозунги; графични изображения (фигуративна марка) и дори пространствени изображения (триизмерна марка). Не са рядкост и звуковите търговски марки, които обаче задължително трябва да бъдат представени и чрез нотите, които съставляват мелодията.

Освен това марки могат да бъдат и:

 • букви;
 • рисунки;
 • цифри;
 • думи, включително лични имена;
 • фигури;
 • комбинация от цветове;
 • формата на стоката или на нейната опаковка;
 • звуци;
 • всякакви комбинации от такива знаци (напр. лога).

Икономическа гледна точка

Колкото по-описателна и напомняща за фирмената дейност е една търговска марка; толкова по-добре се вписва в цялостния имидж на бранда и по-лесно се популяризира бранд идентичността. В случай, че тепърва избирате вашата търговска марка, то е необходимо да обмислите цялостната Ви бъдеща бранд идентичност и как търговската марка ще бъде част от нея.

Друго нещо, на което трябва да обърнете внимание е фактът, че вашата търговска марка не трябва да заблуждава потребителите. Това означава, че не може да бъде близка до конкурентна марка, която вече е регистрирана. Търговската марка е необходимо да бъде колкото се може по-отличителна и различна от подобните в сектора, като в същото време представя продуктите или услугите по най-прецизния начин.

Вижте също и страницата ни регистрация на патент.