Ръст в заявените Европейски търговски марки (EUTM)

европейски търговски марки

Европейски търговски марки (EUTM) – Европейското ведомство отчита ръст през ноември 2020-та в сравнение с 2019-та. Само през ноември 2020 са получени 15 957 нови заявки за европейска търговска марка. Ръст се отчита и при заявените дизайни на Общността (европейски дизайни).

Това е добър показател за състоянието на бизнеса и добър пример и за българската индустрия – закрилата на бранда като Европейска марка е бърза, изгодна от към цена и много добра като защита мярка за обезпечаване на права.

Регистрацията на Европейска търговска марка (EUTM) отнема между 4 – 5 месеца и в сравнение като цена и обхват на закрила е много по-добър инструмент от всяка една национална марка. Валидността ѝ е 10 години и може да бъде продължавана неограничено.

Решението дали да защитите марката си като Европейска търговска марка (EUTM) или на национално ниво е добре да се вземе след консултация и проучване, което ще даде информация за състоянието на по-ранните права и оценка на самата марка.

20192020
Европейски търговски марки
(подадени заявки)
12 96915 957
Европейски търговски марки
(публикувани заявки )
13 92914 476
Издадени сертификати за регистрирана европейска марка12 21211 197
Заявки за регистриран дизайн на Общността7 8348 895
Регистрирани дизайни на Общността (публикувани)7 4369 965