Езиков режим по време на процедурите пред Ведомството за европейски марки и дизайни

Обявената в информационния бюлетин на OHIM от ноември 2012г. промяна в практиката, в смисъл, че при едностранни процедури заявителят и ведомството са обвързани от първия език на заявлението, независимо дали той е един от петте официални езика на Ведомството за европейски марки и дизайни, засега няма да влиза в сила. Ведомството ще проучи допълнително въпроса […]

езиков режимОбявената в информационния бюлетин на OHIM от ноември 2012г. промяна в практиката, в смисъл, че при едностранни процедури заявителят и ведомството са обвързани от първия език на заявлението, независимо дали той е един от петте официални езика на Ведомството за европейски марки и дизайни, засега няма да влиза в сила.
Ведомството ще проучи допълнително въпроса и ще изчака с въвеждането на промяната. В случай, че промяната се осъществи, ще бъде съобщено навреме.

Следователно, що се отнася до едностранните процедури, използваният езиков режим ще остане в съответствие с досегашната практика:

Заявителят може да използва:a) ако първият език е един от езиците на Ведомството за европейски марки и дизайни, само първия език; b) ако първият език не е един от езиците на Ведомството, също и втория език, при свободен избор.

Ведомството ще използва:a) ако първият език е един от езиците на Ведомството за европейски марки и дизайни, само първия език, b) ако първият език не е един от езиците на Ведомството, в следствие на решение на Съда на ЕС “Kik”, Ведомството ще използва само първия език, ако заявителят не е декларирал писмено своето съгласие за използване, от Ведомството, на втория език, в който случай Ведомството ще процедира по съответния ред. Съгласие за използване на втория език трябва да бъде давано за всяко отделно досие; не може да се даде съгласие за всички съществуващи или бъдещи досиета.

Източник: OHIM

Разберете повече за: