Марка на Общността – Kelstone, добрият пример

Малките и средни предприятия са гръбнака на CTM системата, и специалистите от Ведомството за европейски марки и дизайни OHIM искат да разберат как защитата на марки на Общността се отразява на малките компании, които се опитват да проправят своя път в световния пазар. Посещението в Kelstone, Белгия дава представа за всички неща, които символизират предприемачите […]

марка на ОбщносттаМалките и средни предприятия са гръбнака на CTM системата, и специалистите от Ведомството за европейски марки и дизайни OHIM искат да разберат как защитата на марка на Общността се отразява на малките компании, които се опитват да проправят своя път в световния пазар.

Посещението в Kelstone, Белгия дава представа за всички неща, които символизират предприемачите от МСП: креативност, иновации и осъзнаване важността на реалната и ефективна защита на интелектуалната собственост.

С две национални регистрации на търговски марки и една европейска марка (CTM), в добавка към притежавания от тях патент, фирмата е назначила само двама служители за производство и дистрибуция на техния уникален музикален инструмент – Kelstone.

На сайта на Ведомството за европейски марки и дизайни (OHIM) е качено видео интервю с изобретателя, който описва мисловния процес, довел до създаването на логото на компанията и обяснява защо е потърсил защита на територията на целия Европейски съюз, възползвайки се от марка на общността (CTM) опцията.

Източник: Ведомството за европейски марки и дизайни (OHIM)