Финансиране на МСП за защита на интелектуална собственост

Подпомагане на бизнеса и повишаване на конкурентоспособността.

След успеха на кампанията през 2022г. Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (СЕСИС) предвижда за 2023г. увеличаване на бюджета на Фонда за малки и средни предприятия. Целта е финансово подпомагане на малките и средните предприятия (МСП) в ЕС за закрила и управление на техните права на интелектуална собственост (ПИС).

За всяка икономика е от съществено значение бизнесът да е защитил интелектуалната си собственост. Едва 10% е делът на МСП, които са защитили своите ПИС. За да повиши този дял СЕСИС отвори кандидатстване по Програмата за безвъзмездна помощ за МСП, която предоставя възможности за финансиране с 4 ваучера. Всеки от ваучерите покрива различни направления в интелектуалната собственост.

Ето какво включва всеки от тях:

  • Ваучер 1 – възстановява до 90% от разходите за услуги за предварителна диагностика на обекти на интелектуална собственост на стойност до 1350 евро (в зависимост от приложимите разходи на национално ниво за тази услуга, с максимална цена за услугата от 1500 евро). Това би позволило на МСП да се възползват напълно от сканирането на своето портфолио от обекти на интелектуална собственост и все още да разполагат със средства, за да кандидатстват за придобиване на допълнителни права на интелектуална собственост, следвайки препоръките в доклада от сканирането на интелектуална собственост.
  • Ваучер 2 – покрива регистрацията на търговска марка и дизайн на национално, регионално, европейско и международно ниво за максимум 1000 евро. Процентът на възстановяване ще остане 75% за търговски марки и дизайни, заявени на национално, регионално и европейско ниво и 50% за търговски марки и дизайни, заявени на международно ниво.
  • Ваучер 3 за национални и европейски патенти, с който ще се разшири възможността за възстановяване на такси при подаване на национални и европейски патенти и проучване на предшестващото състояние на техниката. Размерът на безвъзмездната помощ и процентът на възстановяване също се увеличават съответно на 1500 евро и 75%.
  • Ваучер 4, който ще покрие 50% от таксата за електронно подаване на заявки за сортовете растения на ниво ЕС (225 евро). Предоставяйки финансова подкрепа за регистрацията на сортовете растения, Фондът за МСП ще подпомага МСП, участващи в зеления и цифров преход, като в същото време подкрепя целите на Зелената сделка на ЕК. За този ваучер няма да има период на изпълнение, тъй като само таксата за кандидатстване ще бъде допустима за възстановяване.

Периодът на активиране, на всеки един от четирите ваучера, е намален до два месеца с възможност за удължаването му до четири месеца.

За повече информация сме на Ваше разположение на посочените контакти.