Клиент на IP Consulting с Почетен диплом от Националния портал за интелектуална собственост

Доц. д-р инж. Теодора Петрова е българска дама изобретател.

Завършила е РУ Ангел Кънчев, гр. Русе, магистър по Комуникационна техника и технологии. През 2009 г. защитава образователно-научна степен „Доктор” по научна специалност Радиолокация и радионавигация. Понастоящем преподавател в Тракийски университет, Стара Загора.

Доц. Петрова се включва в Конкурса за дами изобретатели, организиран от Националния портал за интелектуална собственост. Печели първа награда и е удостоена с Почетен диплом по случай Световния ден на интелектуалната собственост. Тази година Световната организация за интелектуална собственост, посвети празника на жените изобретатели, творци и предприемачи.

Цитираме част от статия в ipbulgaria.bg, в която тя споделя какво я мотивира в изобретателската й дейност и какво би стимулирало дамите за по-дейно участие в сферата на интелектуалната собственост:

За да започна изобретателската си дейност ме мотивира участието в Национална научна програма „Интелигентно животновъдство“ на Тракийски университет. Слушайки разговорите на колеги относно спецификата на процеса при доенето на крави, се появиха идеите за патентите. Идеите са в резултат на широкия кръг от знания и научни търсения, които имам в различни области от науката, а именно електроника и медицина. В житейския си път на учен, хабилитирайки се като доцент по „Електротехника, електроника и автоматика“, съчетах познанията си по електроника с интересите си в областта на медицината. Освен чисто теоретичните постижения, Тракийският университет и ННП „Интелигентно животновъдство“ ми дадоха възможността да защитя идеите си чрез защита на интелектуалната собственост.

Във връзка със Световния ден на интелектуалната собственост, посветен тази година на жените, мисля, че това, което би стимулирало дамите за по-дейно участие в придобиването на интелектуална собственост, е юридическата подкрепата, както и моралната и финансовата подкрепа на институциите в които работят. 

Ние, от IP Consulting, съдействиеме на доц. Петрова по регистрацията на патент и полезен модел. Изобретението е „Автоматична безконтактна система за термо-цифрива диагностика и наблюдение на заболявания при крави“. С помощта на тази система ще се увеличи продуктивното дълголетие при кравите, както и ще индикира анормална температура на млечната жлеза. Системата ще се използва върху голям брой животни за скринингови изследания за функционални промени или патологични процеси във вимето на крави.

Това е втората и заявка за патент на изобретение и полезен модел. Първата, и вече регистрирана заявка, е за „Устройство на честотата на доене при доилен робот“.

Екипът ни честити наградата и почетния диплом на доц. Петрова.

Най-искрено й пожелаваме още много идеи и реализирани патенти.