Фокус върху “Обхват на класовете”

Последното издание на бюлетина IPC&C (сътрудничество и конвергенция) се фокусира върху споразумението, постигнато от експерти от национални ведомства по интелектуална собственост, потребителски организации и OHIM, относно принципите на нова обща практика в Конвергенцията по Проекта за заглавия на класовете. Това споразумение по принципите, на технически етап бе постигнато от работната група по време на скорошна […]

обхватПоследното издание на бюлетина IPC&C (сътрудничество и конвергенция) се фокусира върху споразумението, постигнато от експерти от национални ведомства по интелектуална собственост, потребителски организации и OHIM, относно принципите на нова обща практика в Конвергенцията по Проекта за заглавия на класовете стоки и услуги, за които се регистрират търговски марки.

Това споразумение по принципите, на технически етап бе постигнато от работната група по време на скорошна среща, като ще се използва структура на “обхват на класовете”, която идеално представя съдържанието на определен клас в определен момент.

След договорените принципи за “обхват на класовете”, ще бъдат довършени йерархичните структури – въз основа на Международна класификация на стоките и услугите за регистрация на марки (Ницска класификация, заедно с обхвата на класовете. Това се предприеме на предвидена за съгласуване среща и като последна стъпка, представено за окончателно приемане пред Административния борд през ноември.

Онлайн бюлетинът IPC&C представя новини, свързани с дейности на Фонда за сътрудничество Конвергентната програма на Офиса за хармонизация на вътрешния пазар, и вече е наличен за сваляне на 22 езика.

Източник: Офис за хармонизация на вътрешния пазар OHIM