Обучение в сферата на интелектуалната собственост

Ведомството за европейски марки и дизайни OHIM и Европейското патентно ведомство са публикували първата част от своя онлайн Комплект за обучение в сферата на интелектуалната собственост. Той е разработен за университетски преподаватели, чиито студенти имат недостатъчни или никакви познания за интелектуалната собственост. Целта на инструмента е да представи основна, но все пак достатъчно изчерпателна информация […]

обучениеВедомството за европейски марки и дизайни OHIM и Европейското патентно ведомство са публикували първата част от своя онлайн Комплект за обучение в сферата на интелектуалната собственост.

Той е разработен за университетски преподаватели, чиито студенти имат недостатъчни или никакви познания за интелектуалната собственост.Целта на инструмента е да представи основна, но все пак достатъчно изчерпателна информация относно различни права на интелектуална собственост и концепцията на интелектуалната собственост като цяло.
Студентите, дипломиращи се в европейски университети ще навлязат на трудовия пазар, който все повече зависи от иновациите и творчеството. Проучване на OHIM и ЕПВ, публикувано през септември 2013г., показва, че отраслите, свързани с права на интелектуална собственост (търговски марки, промишлени дизайни, патенти, авторски права и географски означения) осигуряват 26% от работните места в Европейския съюз. Нещо повече, 88% от стойността на вноса и 90% от стойността на износа от ЕС произтичат именно от тези отрасли.
Интелектуалната собственост е основен фактор за успешната европейска икономика, и благодарение на революцията в цифровата и технологичната сфери от последните две десетилетия, се превръща във все по-важна част от ежедневието на европейците. Университетите от своя страна всеки ден са изправени пред ситуации, свързани с интелектуалната собственост, най-вече по отношение на изследвания, технологичен трансфер и управление на техните собствени портфолиа с интелектуална собственост.
Настоящият комплект за обучение се състои от пълен набор материали, достъпа до които е свободен, разработен от професионалисти на Европейското патентно ведомство и Ведомството за марки и дизайни на Общността. Комплекта е резултат и на интензивното сътрудничество и взаимопомощ между ръководствата и служителите на двете организации. Комплектът е един от най-изчерпателните източници на информация за интелектуалната собственост в света, и е достъпен през Академичния портал за обучение на OHIM.

Източник: OHIM