Подвеждащи фактури за услуги по марки и дизайни

Потребителите получават все по-голямо количество нежелани писма от дружества, които изискват заплащане за услуги за търговски марки и промишлени дизайни, напр. публикуване, регистрация или фирмени указатели. На уеб страницата на Ведомството за европейски марки и дизайни OHIM е публикуван списък с дружествата или регистрите, срещу които са постъпили оплаквания от потребители за получаване на подвеждащи фактури […]

марки и дизайниПотребителите получават все по-голямо количество нежелани писма от дружества, които изискват заплащане за услуги за марки и дизайни, напр. публикуване, регистрация или фирмени указатели.

На уеб страницата на Ведомството за европейска търговска марка и промишлен дизайн OHIM е публикуван списък с дружествата или регистрите, срещу които са постъпили оплаквания от потребители за получаване на подвеждащи фактури (заедно с копия на самите фактури). Имайте предвид, че тези услуги не са свързани с други официални услуги за регистрация на марки или дизайни, предоставяна от публичните органи в Европейския съюз, например OHIM.

Ако получите писмо или фактура, проверете внимателно какво ви се предлага, както и дали източникът е действителен. Имайте предвид, че OHIM никога не изпраща фактури или писма на потребителите си с искания за директни плащания за услуги.

Ако имате и най-малки съмнения или откриете нови случаи, консултирайте се с правните си представители или се свържете с Ведомството за марки и дизайни на Общността.

Източник: OHIM