Как се регистрира търговска марка?

Като форма на собственост, търговската марка трябва да бъде регистрирана, тъй като правата върху марката се придобиват чрез регистрация. Важно е да уточните предварително, дали ще я регистрирате на национално ниво или ще я използвате в други държави. Ако целите са ви международни, тогава само Патентното ведомство на Република България няма да ви е достатъчно. Търговката ви марка ще трябва да бъде регистрирана в Службата на Европейския съюз за интелектуалната собственост (EUIPO), ако искате европейско ниво на закрила, в  Световната организация по интелектуална собственост (WIPO) или по национален ред в конкретните държави, ако искате закрила във всяка трета страна извън ЕС. Вижте повече на регистриране на европейска търговска марка.

Най-основните стъпки при регистрация на търговска марка

Ще ви разкажем за основните стъпки, за да имате ясна представа каква е процедурата и как се минава през нея. Имайте предвид обаче, че има редица детайли, на които не може да се спрем в рамките на обема на статията.

Основните етапи, през които минава регистрирането на една търговска марка са няколко.

Първият е предварителна проверка на търговската марка. Проверката включва проучване, което ще даде информация дали марката е конфликтна с по-ранно регистрирани марки и дали по смисъла на закона въобще може да изпълнява функциите на марка.

Вторият етап е заявяване на марката във ведомството, което е компетентно да я регистрира, като това зависи от териториите, където искате да я използвате. Това е важен етап, тъй като заявяването на марка не се свежда до “попълване на един формуляр”. С тази заявка ще дефинирате обхвата на закрила и правата си, които в последствие не може да разширявате.

Третият етап е процедурата по регистрация, която се провежда в съответното ведомство – марката минава няколко експертизи и обикновено се публикува за опозиции от трети лица. Това са възраженията, които могат да се повдигнат при конфликт.

Последният етап е регистрация и издаване на сертификат, който е защитният документ. С него удостоверявате правото си върху марката.

Такси се дължат при проучване, заявяване, на етапа на регистрация и при издаването на сертификата.

Какво трябва да имате предвид по време на регистрацията?

На първо място трябва да сте подготвени да чакате. Цялостното регистриране може да отнеме повече от 6 месеца. Също така има вариант някой да възрази срещу регистрацията на вашата марка (да подаде опозиция) и тогава процедурата ви ще бъде поставена на пауза, за да се разреши казуса. Ако попаднете в подобна ситуация почти задължително е да се допитате до услугите на специалист, който да ви помогне с регистрацията.

Рискът от възражения към дадена регистрация може да бъде минимизиран, ако се проучи подробно ситуацията и дали някой може да предяви претенции. Специалистите по интелектуална собственост знаят как да процедират в такива ситуации, заради това и услугите им са толкова ценни от организационна гледна точка. Още от самото начало те могат да кажат, дали вашата търговска марка ще покрие изискванията или ще бъде отхвърлена.

Нашите услуги включват както регистрирането на търговска марка, така и консултации и препоръки как да се избегнат най-често срещаните рискове, за да може срокът на цялата процедура да се намали максимално. В крайна сметка всеки иска да стигне до целта си по-бързо, а не да чака с месеци. Потърсете ни и ние ще ви помогнем да преминете през стъпките за регистрация без затруднения и в най-кратък срок.

Вижте също и нашата услуга регистрация и заявка на патент.