Канада и Норвегия се присъединиха към TMclass

Ведомството за марки и дизайни на Общността OHIM с удоволствие съобщава за интегрирането на Ведомството за интелектуална собственост на Канада CIPO – OPIC (Canadian Intellectual Property Office / Office de la propriété intellectuelle du Canada) и Норвежкото ведомство за индустриална собственост NIPO (Patentstyret) в TMclass. С тези последни две присъединявания, общият брой национални и регионални […]

TMclassВедомството за марки и дизайни на Общността OHIM с удоволствие съобщава за интегрирането на Ведомството за интелектуална собственост на Канада CIPO – OPIC (Canadian Intellectual Property Office / Office de la propri?t? intellectuelle du Canada) и Норвежкото ведомство за индустриална собственост NIPO (Patentstyret) в TMclass.

С тези последни две присъединявания, общият брой национални и регионални ведомства за интелектуална собственост, включително OHIM и Световната организация за интелектуална собственост WIPO, които участват в инструмента за класифициране на стоки и услуги TMclass, вече е 39.

TMclass позволява на потребителите да търсят термини на всеки от 29те налични езика, включително норвежки. Той е онлайн инструмент, базиран на Ницската класификационна система, който помага на потребителите правилно да класифицират стоки и услуги, когато подават заявление за регистрация на търговска марка. Инструментът предлага достъп до бази данни на европейски национални ведомства по интелектуална собственост и други големи ведомства за ИС, включително Ведомството за патенти и търговски марки на САЩ (USPTO), Японското патентно ведомство (JPO) и Швейцарския федерален институт за интелектуална собственост (IPI).

Интегрирането на CIPO – OPIC и NIPO е конкретен резултат от Програмата за международно сътрудничество, администрирана от OHIM в сътрудничество с международните партньори на организацията.

Източник: Ведомство за европейски марки и дизайни