Промяна в експертизата на международни марки с посочване на ЕС

Считано от 1-ви октомври, при експертизата на класифицирането на международни търговски марки, посочващи ЕС, Ведомството за европейски марки и дизайни OHIM ще търси специално недостатъчно ясни термини. Тази промяна ще приведе практиката на OHIM в съответствие с тази на национални и регионални ведомства по интелектуална собственост в рамките на ЕС. Защо се налага тази промяна в […]

международни маркиСчитано от 1-ви октомври, при експертизата на класифицирането на международни марки, посочващи ЕС, Ведомството за европейски марки и дизайни OHIM ще търси специално недостатъчно ясни термини. Тази промяна ще приведе практиката на OHIM в съответствие с тази на национални и регионални ведомства по интелектуална собственост в рамките на ЕС.

Защо се налага тази промяна в практиката?

На 19/06/2012 Съдът на ЕС представи своето заключение по дело C-307/10 „IP Translator“, в което заявява, че заявители, търсещи закрила на търговска марка трябва да посочват стоките и услугите, за които търговската марка следва да се защити, с достатъчно яснота и точност, за да могат компетентните органи и икономическите оператори, на тази база сами да определят степента на закрила, предоставяна от марката.

За да се уеднакви практиката по отношение на международната регистрация на търговски марки с посочване на ЕС и по отношение на директните заявления за марки на Общността, Ведомството за европейски марки и дизайни е решило да използва възможността съгласно 4(1)b от Мадридския протокол, да възразява срещу термини, които счита за прекалено широки или неясни.

Как да избегнем възражението?

Инструменти като TMclass могат да се използват, за да се определидали конкретна категория от стоки и услугисе нуждае отдопълнително конкретизиране или не. TMClass е хармонизирана база данни,съдържаща термини, които автоматично ще бъдат приетиза целите на класифицирането. Използването на тези предварително одобрени термини ще спомогне за по-лесния процес на регистрация на международни марки.

Източник: OHIM

Разгледайте също регистрация на патент и европейски патент.