Кога ръкавици и спортно оборудване са „подобни”?

Интересен казус с частично заличаване на марка на Общността, изложен на интернет страницата на Ведомството за Хармонизация на Вътрешния Пазар.

 Марка на ОбщносттаМарка на Общността, собственост на добре познатата компания за спортни стоки Umbro е била частично заличена в следствие на твърдение, че покриваните от нея стоки са значително подобни на стоките, доставяни от друга компания със сходна регистрация на марка на общността, което води до объркване сред потребителите.

Споменатите търговски марки, притежавани от двете компании са, съответно, “MOTION CONTROL” като словна марка (регистрирана през 2005г от компания ситуирана в Тайван) и точно същият термин като фигуративна марка, разположен в рамките на стилизирана кутия, регистрирана година по-късно от Umbro.

Регистрацията на Umbro покрива различни стоки като чанти и облекло в класове 18 и 25, и спортна екипировка в клас 28.

По-ранната марка на тайванската компания, Greenmaster Industrial Corporation, е регистрирана за уреди за упражнения, включително стационарни велосипеди, в клас 28.

След подаване на иска за обявяване на невалидност, Umbro се отказват от всички стоки в клас 28 на своята марка на Общността, с изключение на „футболни топки и ръкавици за футболисти”, за които те твърдят, че не са сходни с оборудването за упражнения от този клас, покривани от по-ранната марка.

Greenmaster обаче, поддържат твърдението си, че стоките от спорния клас са идентични или подобни и че регистрацията на марката на Umbro не е трябвало да се разрешава, тъй като словният елемент на двете марки е еднакъв, а фигуративният елемент не е особено сложен и отличителен.

Според тайванската фирма, от гледна точка на клиентите, конфликтните стоки имат сходната цел да спомагат за практикуване на спорта, без да са от значение различните материали на изработка и формата им. Това създава риска, когато купуват всеки от продуктите, клиентите да са в заблуда относно техния произход.

Отделът по заличаването установи, че дори въпросните стоки – футболни ръкавици и оборудване за упражнения – да са от различно естество и да имат значителни разлики в цените, те имат степен на сходност, произлизаща от тяхната цел, която е практикуване на спорт.

В съответствие със съдебната практика, критерият “цел на използване” надделява над други фактори, имайки предвид, че възприятията и гледната точка на клиентите трябва да се считат за първостепенни.

В този случай, стоките могат да бъдат взаимозаменяеми и допълващи се, понеже играенето на футбол и тренирането на тялото със стационарна екипировка в спортни центрове са често срещана практика при футболистите, а и стоките могат да се продават в същия тип магазини, например в универсалните магазини, специализирани за спортни стоки.

Следователно е напълно възможно, в съзнанието на клиентите, стоките да се асоциират със същите или свързани компании, тъй като има изключително разнообразие от спортни артикули и същите търговски марки се срещат на пазара във връзка с различни видове спорт като например ски, тенис екипировка или защитни очила.

Отделът по заличаванията излезе със следното заключение: “Тъй като конфликтните означения са силно подобни (фонетично и концептуално идентични) и стоките, покривани от марките имат определена степен на сходство, и са … не достатъчно разграничими, за да се противопоставят на високото ниво на подобност, съществуващо между означенията, и по този начин да компенсират впечатлението, че може да произлизат от едни и същи или свързани компании, вероятността от объркване между оспорваните марките не може да бъде изключена.

Следователно, искането трябва да бъде уважено и търковската марка на Общността трябва да се обяви за частично заличена по отношение на оспорените стоки от клас 28”.

Източник: OHIM