Споразумение между ЕПВ и Мароко влезе в сила

Споразумение между ЕПВ и Мароко влезе в силаСпоразумение, което позволява на европейски патенти и заявления за европейски патенти да бъдат валидирани на територията на Мароко, влезе в сила на 1 март.  41 са вече държавите, за които може да се получи патентна закрила въз основа само на една заявка за европейски патент.

Според сключеното споразумение, в рамките на системата за валидиране, всеки, който подава заявление за европейски патент, вече може да поиска валидиране за Мароко срещу заплащане на съответната такса. Заявени и регистрирани европейски патенти ще имат същата правна сила като мароканските и ще бъдат предмет на мароканското патентно законодателство.

Европейското патентно ведомство ще бъде домакин на ‘Focus Morocco’ на 12 март.

По повод влизането в сила на споразумението, на 12 март ЕПВ организира събитие в Мюнхен. По време на Focus MoroccoПрезидентът на ЕПВ Беноа Батистели и мароканския министър на Индустрията, търговията, инвестициите и дигиталната икономика, Moulay Hafid Elalamy, ще представят своите виждания за новите възможности, произтичащи от споразумението в контекста на индустриалната политика в Мароко.

IPConsulting® е специализирана в защита на правата на индустриална собственост, авторски и сродни права, както и защита срещу нарушения на интелектуалната собственост, защита на потребителите и защита от нелоялна конкуренция.

Експертите на агенцията имат богат опит в защитата срещу нелоялна конкуренция и представителство пред Комисията по Защита на конкуренцията.

Екипа работи с Агенция Митници по прилагането на мерки за граничен контрол.

Консултантската агенция работи активно и в областта на фармацевтичното законодателство.

Източник: ЕПВ