По-сигурно, по-удобно – новия уебсайт на OHIM

Пълното въвеждане на новия уеб сайт на Ведомството за европейски марки и дизайни OHIM, от днес, 2-ри декември, ще свидетелства за промяна в начина, по който съществуващите потребители си взаимодействат с Ведомството. С обновяването на сайта се цели потребителите да разполагат с пълен набор от електронни услуги. Потребителите вече ще могат да се възползват от […]

уебсайтПълното въвеждане на новия уебсайт на Ведомството за европейски марки и дизайни OHIM, от днес, 2-ри декември, ще свидетелства за промяна в начина, по който съществуващите потребители си взаимодействат с Ведомството.

С обновяването на сайта се цели потребителите да разполагат с пълен набор от електронни услуги. Потребителите вече ще могат да се възползват от цялостни и прости решения посредством широк кръг от онлайн инструменти и свързаните с тях услуги.

Новата потребителска зона заменя досегашната My Page. Тя е напълно сигурна платформа, която позволява на потребителите да следят жизнения цикъл на дадена търговска марка или промишлен дизайн. Има възможност за редактиране на личните данни, абониране за новинарски бюлетин, настройване на алармени сигнали за подновяване действието на марка или дизайн или следене на други марки на Общността и много други.

Досегашните потребители могат да използват своето OHIM ID, за да си създадат профил в новия уебсайт, който предлага и подобрена функция за търсене, единно пространство за всички транзакции, както и възможност за създаване на под-профили за различни представители на дадена компания.

Източник: OHIM